SEO и контекст

Интернет маркетинг стратегия и тактика

SEO може да се нарече стабилен стратегически план. Контекстната реклама включва оперативни действия, предназначени да коригират, допълват, изпълняват общата посока на трафика.

Поведението на търсачките, преобразуването, промените в продажбите се влияят от много фактори.

Премахването на всичко това е лошо за SEO.

Компетентен мениджър трябва да има в арсенала си много маркетингови инструменти и да може да ги маневрира – лесно и елегантно. Интегрираният подход включва уместни движения в рамките на наличните възможности. Инструментите успешно се допълват взаимно, ако знаете техните силни и слаби страни.

Помислете за теглото на всеки инструмент по ключови параметри.

  1. Приложения

SEO одит изисква инвестиции и стабилност. Контекстът позволява да правите еднократни прикачени файлове в зависимост от нуждите.

  1. Ефективност на отговора

Контекстът дава възможност за маневри и максимална гъвкавост. Въведе нови данни – получаваъе нови резултати. SEO работи като част от планирана стратегия. В SEO, трябва да има ясни цели и се движим напред към тях с всяка стъпка.

  1. Време

Контекстът е изненадващо бърз и логичен. Инвестирани пари, получени клиенти – резултатът е постигнат и очевиден. Освен това може бързо да бъде коригиран въз основа на нов анализ. SEO се движи системно и за дълго време. Можете да преминете към крайната цел само за няколко месеца.

  1. Промени в сайта

SEO ще изисква интеграция и някои промени в самия сайт и съответно работата на специалистите.

  1. Риск и стабилност

Отхвърляме грешките на глупостта и некомпетентността. Разглеждаме само случаи на кристално чиста работа с професионалисти: http://www.extremeseo.net.

Тук контекстът дава гарантиран резултат. SEO винаги оставя зад себе си ореол на известна несигурност. Никой не може да гарантира 100% предсказуемост на алгоритмите за търсене. Винаги има място за неточности, ако е необходимо се оправдават от точкови действия на контекста.

Ако имате бюджет за пълноценно дългосрочно планиране – изберете и двата инструмента. SEO ще осигури стабилност и икономическа осъществимост на резултата, контекстът ще остави място за маневри. Ако не сте готови за стабилна инвестиция – приложете контекста, когато имате нужда от това.

 Опитайте с eXtremeSEO.

Scroll to Top