Етапи на създаване на сайта

Разработването на уебсайтове е сложен процес, изискващ компетентен подход. В тази статия ще разгледаме основните етапи от създаването на уеб сайтове:

  1. Изготвянето на технически спецификации. На този етап трябва да определи основна структура, функционалността на сайта, количеството тестови, графични, видео материали, броя страници на сайта, целия списък на произведенията.
  2. Създаване на проект. Въз основа на желания на клиента се разработват опции за дизайн на акцизите, които са съгласувани с клиента. След одобрението проектът се финализира, всички елементи се изобразяват и типът на обекта придобива пълна форма.
  3. Оформление на уебсайта. След като уеб дизайнът на сайта завърши, програмистите започват да правят сайта в html страници. Графичното изпълнение на сайта се прехвърля в кода.
  4. Програмиране на сайта. Много елементи изискват писмен код: динамичен изход на картини, разработване на функционалността на сайта, според техническата задача.
  5. Запълване на сайта. Ресурсът е технически и графично готов, но е напълно празен. Необходимо е да подготвите текстови материали, да ги поставите правилно на страниците на сайта, да инсталирате фото материал.
  6. Тестване. След като сайтът е готов, трябва да бъде тестван. На този етап може да има неправилни връзки, неправилно показване в някои браузъри, някои по-малки недостатъци. Извършват се всички необходими корекции.
  7. Инсталиране на сайта на хостинга. Хостингът е платформа в интернет. На този етап сайтът се разтоварва и става достъпен за всички потребители на глобалната мрежа.

Данните от 7 етапа са задължителна работа, извършена от специалистите на Уеб Дизайн България.

Тях може да поръчате тук: http://webdesignbulgaria.net. Може да получите и пълния обхват на работата.

Scroll to Top